WATER GARDENS – MANAMA BAHREIN

De ‘Water Gardens’ locatie heeft een centrale positie in Manama, de hoofdstad van Bahrein. Het is een van de oudste publieke ruimtes in de stad en heeft een belangrijke socio-culturele functie. De ruimtelijke kwaliteit van het park is echter sterk achteruit gegaan. Om de Water Gardens haar rechtmatige plek terug te geven aan de stad, moeten de ruimtelijke condities geherevalueerd worden.

Het voorstel is om van de Water Gardens opnieuw een plek van schoonheid en verwondering te maken: een unieke plek van samenkomst, mysterie, cultuur, natuur, kunst en beleving. Laat het park komt tot bloei komen als de plek waar verhalen verteld worden, waar mens en natuur elkaar vinden.

Het plangebied krijgt een sterke omzoming door bomen en palmen, om de interne wereld kracht bij te zetten. Twee identiteiten krijgen vervolgens vorm: water en rijke beplanting, verweven door een sterk netwerk van paden, ontmoetingsplekken, programmering en zichtlijnen. Diverse routes ontstaan in dit netwerk, zoals een beeldenroute, een interactieve route, een route van voedsel en recreatie, een botanische route en een route van uitzicht. Cultuur, dineren, botanische tuinen, uitkijkpunten, muziek en marktactiviteiten vinden hiermee hun plaats in deze hedendaagse landschappelijke oase.

Locatie: MANAMA, BAHREIN
Opdrachtgever: koninkrijk van Bahrein
Datum: 2016
Categorie: Stedenbouw, Landschapsarchitectuur, Openbare ruimte