PRESIKHAAF-ARNHEM

In opdracht van NEOO, Wereldhave en gemeente Arnhem werd de revitalisatie van winkelcentrum Presikhaaf ter hand genomen. Zowel gebouwen als buitenruimte werden opgewaardeerd en richten zich meer dan voorheen op winkelen maar ook verblijf.

De autobereikbaarheid is geoptimaliseerd als gevolg van de ligging in de periferie van de stad, terwijl de interne structuur van het winkelgebied sterker afgestemd werd op de voetganger en overig langzaam verkeer.

Bomen werden op de parkeerterreinen zoveel mogelijk behouden en aangevuld. In het wandelgebied werd in ruime mate groen en bomen bij geplant.

Locatie: ARNHEM, NEDERLAND
Opdrachtgever: NEOO, Wereldhave, gemeente Arnhem
Datum: 2017-2019
Categorie: Openbare ruimte, landschapsarchitectuur