STADSPARK – IJMUIDEN

Ingeklemd tussen twee infrastructuurlijnen in IJmuiden ligt het gebied Gijzenvelt / Moerbergplantsoen, tot 12 jaar geleden een desolaat gebied met bedrijfsgebouwen, het arbeidsbureau, leegstaande gebouwen, waaronder een kerk en garageboxen. In 12 jaar tijd is dit gebied omgevormd tot Stadspark waarin gewoond en gewerkt wordt. Gecombineerd met parkfuncties en speelterreinen is dit geworden tot een levendig gebied met mixed-use functies.

Ook is veel aandacht besteed aan landschap en ecologie; de parkzone vormt de verbinding tussen het Kennemerduingebied en de Noordzee-kanaalzone in IJmuiden. Veel bomen en kunstmatig duinreliëf zijn bijdragen aan wateropvang en buffering en het tegengaan van hittestress. Op dit moment wordt de laatste fase van 240 woningen gerealiseerd en zal het project opgeleverd gaan worden.

Locatie: IJMUIDEN, NEDERLAND
Opdrachtgever:
Dura Vermeer 
Partners: 
Klunder Architecten, Gemeente Velsen
Datum:
2008-2020
Categorie: Openbare ruimte, landschapsarchitectuur