VIJFSLUIZEN- SCHIEDAM – VLAARDINGEN

Het project Knooppunt Vijfsluizen betreft de herstructurering van het knooppunt Vijfsluizen langs de A4 tussen Vlaardingen en Schiedam. Door de wijziging in vervoersstromen naar aanleiding van de realisatie van de verlengde A4 tussen Vlaardingen en Schiedam en de groei van de economische gebieden rond het knooppunt is een integrale reconstructie noodzakelijk om de capaciteit en doorstroming te verbeteren. Dit is niet genoeg: ook een verbetering van het openbaarvervoer met voor- en natransport en een goed fietsnetwerk zijn nodig om de bereikbaarheid van dit deel van de regio te garanderen.

Het project beslaat de reconstructie van zowel de op- en afritten, de aansluitende hoofdwegenstructuur (Vlaardingerdijk), de toegangswegen naar de woongebieden en bedrijventerreinen, de herinrichting van het omliggend landschap en de transformatie van het openbaar vervoersknooppunt Vijfsluizen. De betrokken belanghebbenden bestaan uit de rijksoverheid, provincie en waterschap, MRDH, RET, de gemeenten Vlaardingen en Schiedam en de vertegenwoordiging van bewonersverenigingen en bedrijventerreinen.

Vanaf de initiatieffase van het project is Stijlgroep betrokken bij de verschillende deelprojecten. De integrale landschapsvisie voor de omgeving van het knooppunt Vijfsluizen biedt de kaders voor o.a. de landschappelijke transformatie van het metrostation Vijfsluizen. De “vergeten” achteringang van het openbaar vervoersknooppunt verandert naar een groene entree van Schiedam West en het bedrijventerrein. Het station wordt onderdeel van het opnieuw verbonden landschap tussen getijdepark en Poldervaart en biedt een hoogwaardig visitekaartje voor de mobiliteitsknoop. De knoop zelf is ontward en opnieuw geordend tot een groene stationsomgeving  met een groot aanbod aan alternatieve vervoersvormen voor voor- en natransport.

Locatie: Schiedam-Vlaardingen, Nederland
Opdrachtgever: Gemeente Schiedam, gemeente Vlaardingen, MRDH, Ondernemers Vijfsluizen, Bewonersvereniging Schiedam West
Datum: 2016-2019
Categorie: Strategie, landschapsarchitectuur, openbaar vervoer, infrastructuur, specials