ENERGIEPARK-LEIDEN

Op initiatief van de bewoners van de omliggende wijken, verenigd in het NLB (Nieuw Leids Bolwerk) is een proces van intensieve samenwerking gestart gericht op de herontwikkeling van de omgeving van de huidige energiecentrale in het centrum van de stad Leiden. Inmiddels zijn ook twee ontwikkelaars aangezocht door NLB om het project uit te bouwen met een woningbouwopgave. Partijen zien ruimte om, na het sluiten van de energiecentrale, een park te realiseren met een grote vari√ęteit aan parkfuncties, behoud van de aanliggende werkplaatsen, ¬†brouwerij en steenhouwerij en een toevoeging van ca. 400 woningen sterk verbonden met het park. Het Energiepark als geheel gaat na realisatie onderdeel zijn van het Leidse Singelpark, het groene verdedigingswerk rondom het historische centrum van de stad.

Locatie: LEIDEN, NEDERLAND
Opdrachtgever: Nieuw Leids Bolwerk (NLB)
Partners: BPD, Steenvlinder, Current architecture + urbanism, PosadMaxwan, WoH
Datum: 2019-2020
Categorie: openbare ruimte, stedenbouw, landschapsarchitectuur