VELIKA PLAZA – ULCINJ, MONTENEGRO

Deze internationale prijsvraag voor de duurzame ontwikkeling van Velika Plaza tot toeristisch waterfront in een ecologische kuststrook aan de Adriatische Zee werd gehouden door het Ministerie van Economische Zaken van Montenegro.

Onze winnende inzending omvatte het ontwerp voor zowel landschap als stedenbouw en richtte zich op de unieke ecologische waarde van de locatie. De ontwikkeling van Velika Plaza staat niet op zichzelf, aangezien de locatie en het ontwikkelingsproject van aanzienlijk (inter-)nationaal belang zijn. Een beschaving wordt gedefinieerd, niet alleen door wat het creëert, maar ook door wat het beschermd. Dit verklaart de noodzaak van duurzame ontwikkeling op het gebied van ecologie, economie, onderwijs, water, energie en afvalbeheer. Het bevordert ook de duurzaamheid van de lokale bevolking van Montenegro op het gebied van werkgelegenheid, openbare ruimte, gezondheidszorg, recreatie en onderwijs. Ons winnende voorstel bood een strategisch kader waarin al deze factoren werden ondergebracht. Hiermee wordt de kwaliteit gewaarborgd gedurende de komende jaren van ontwikkeling.

Locatie: Ulcinj, Montenegro
Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken
Partner: OZ architecten
Datum: 2008
Categorie: Strategie, Stedenbouw, Landschapsarchitectuur, Openbare ruimte