MASTERPLAN OPENBARE RUIMTE DE GORZEN – SCHIEDAM

De Gorzen is een arbeiderswijk in het zuiden van Schiedam, ontstaan tussen de havens van de Maas en de oude stad en opgezet op kleine schaal , zoals gebruikelijk in de 20e eeuwse woonwijken. De populaire wijk heeft een sociale cohesie en is populair onder gezinnen. In de 21e eeuw leidt verkeer, rijkdom en de impact van de auto in de openbare ruimte tot een onaanvaardbare achteruitgang in het gebruik en de kwaliteit van de straten, pleinen en de mogelijkheid om te spelen en elkaar te ontmoeten. Stijlgroep is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een masterplan om opnieuw de balans te vinden tussen de verschillende manieren van gebruik van de openbare ruimte en de herdefiniƫring van de identiteit van de verschillende openbare structuren binnen de wijk. De identiteit en definitie van de openbare ruimte werd de basis voor regeneratie: de definitie van de architectonische identiteit van de verschillende wijken binnen de Gorzen, als een architecturale leidraad voor de komende renovatie van de woonblokken.

Locatie: Schiedam, Nederland
Opdrachtgever: Gemeente Schiedam
Datum: 2007 - 2008
Categorie: Strategie, Landschapsarchitectuur, Openbare ruimte