TRANSFORMATIE WEGWIJZER – HOUTEN

De gemeente Houten kampt met een grote woningbouwopgave, die met name is gericht op doorstroming vanuit de bestaande bouw en nieuwe huisvesting voor senioren binnen bestaande wijken. Parallel speelt de groeiende vraag naar goede sociale woningbouw voor dezelfde doelgroep ouderen. Transformatie van bestaande wijken vraagt om zorgvuldig luisteren en handelen, want je verandert de leefomgeving van mensen die zich de afgelopen decennia verbonden hebben met de identiteit van de wijk.
De bestaande bewoners zijn zeer betrokken in het participatieproces, waarbij in een eerdere fase niet de gewenste consensus is bereikt. Stijlgroep is gevraagd om in dit proces in te stappen en zowel het ontwerp als de participatie te verzorgen voor alle betrokkenen: gemeente, woningbouwvereniging en de buurt. Met vereende krachten is het vertrouwen hersteld en het gedragen resultaat een aanwinst voor de wijk: een nieuwe verborgen parel binnen Den Oord, als centrale ontmoetingslocatie van bestaande en nieuwe bewoners.

Locatie: Houten, Nederland
Opdrachtgever: Gemeente Houten, Viveste, Bewonersvereniging DOBB
Datum: 2019
Categorie: stedenbouw