STEINSE GROEN – GOUDA

Landschap kan een nieuw begin zijn. Het Steinse Groen ligt aan de Oostkant van Gouda en is een langgerekte strook land van ongeveer 200 meter breed en 1500 meter lang. De omgeving is een overgang tussen een woongebied en het polderlandschap. In het verleden bestond dit gebied onder meer uit blauwgrasland en moeras, typisch voor het oorspronkelijke landschap. Een belangrijk deel van deze beelden zijn terug te vinden in ons plan.

De huidige landbouwgrond wordt teruggegeven aan het blauwgras en moeras. Er zijn een aantal recreatiefaciliteiten toegevoegd, zoals grasvelden, speelgelegenheden, trainingsvelden, etc.

Het plan voorziet in vegetaties die van oorsprong voorkomen in het gebied. Open watergebieden zijn zo neergezet dat de omstandigheden worden geoptimaliseerd voor vegetatie om spontaan in de water/landovergang te kunnen vestigen.

Deze groene buffer geeft een vergeten kwaliteitslaag terug en kan in de loop van de jaren tot wasdom komen. Het kan worden beschouwd als een van onze benchmark-projecten om het potentieel van landschap te tonen.

Inmiddels zijn de beplantingen 25 jaar oud en heeft het landschapspark een volwassen indruk en landschapsbeleving.

Locatie: Gouda, Nederland
Opdrachtgever: Gemeente Gouda
Datum: 1995
Categorie: landschapsarchitectuur