CENTRUMPLAN – ‘S-GRAVENDEEL

Om het dorpshart van ’s-Gravendeel meer samenhang en een aantrekkelijker beeld te geven, heeft Stijlgroep in samenwerking met de gemeente Binnenmaas en de klankbordgroep die bestond uit enkele winkeliers en omwonenden, een plan gemaakt voor de herinrichting van het centrum.

Tijdens een drietal sessies met de klankbordgroep zijn verschillende mogelijkheden voor de inrichting van de openbare ruimte besproken waarna we tot een ontwerp zijn gekomen waarmee unaniem werd ingestemd.

Met het ontwerp willen we een kwaliteitssprong maken door het toepassen van kwalitatieve klinkerbestrating, LED-verlichting, hoogwaardig straatmeubilair en nieuwe groenvoorzieningen. Tussen de kerk en de kop van de kreek is een fraaie ontmoetingsplek gecreëerd met een multifunctioneel podium die zowel zicht heeft op de kerk als op de kreek. Daarnaast zijn de parkeerfaciliteiten geoptimaliseerd en voorzien van een groene inpassing.

Medio 2018 zijn de werken gestart en zullen medio 2019 afgerond worden.

Locatie: 's-Gravendeel, Nederland
Opdrachtgever: Gemeente Binnenmaas
Datum: 2018
Categorie: Openbare ruimte, Landschapsarchitectuur