STATION SANTPOORT NOORD – SANTPOORT

Station Santpoort-Noord is uniek gelegen aan de rand van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Het is een van de allereerste buitenpoorten in Noord-Holland die de inkomende natuurliefhebbers uit nabijgelegen steden als Haarlem en Amsterdam tegenkomen. In het ontwerp van het stationsgebied is het belang van de bestaande duinbossen en de bijbehorende biodiversiteit meegenomen. Stijlgroep en de gemeente Velsen hebben het idee uitgewerkt het bos uit te breiden en meer groen toe te voegen aan de herstructurering van het station. Twee grote openbare pleinen verbonden door een tunnel zijn ontworpen met een zorgvuldige afweging van de mobiliteitsstroom, veiligheid en door het meenemen van het formele karakter van het nabijgelegen landgoed. Op deze manier ervaart de gebruiker de natuur op een heel nieuw niveau!

Locatie: SANTPOORT, NEDERLAND
Opdrachtgever: Gemeente Velsen
Datum: 2020
Categorie: landschapsarchitectuur, stedenbouw, openbare ruimte