HOUTRIBHOOGTE-LELYSTAD

In het kader van een besloten prijsvraag is voor een woonlocatie aan het IJsselmeer in Lelystad een stedenbouwkundig plan opgesteld. Dit is het winnende ontwerp.
De veelheid aan landschappelijke kenmerken levert zeer verschillende woonsituaties op: wonen aan de dijk betekent hoog wonen in een open landschap met uitzicht op het IJsselmeer. Wonen in een rietlandschap is synoniem voor laag wonen in direct contact met het water. Wonen in een duinlandschap is hoog wonen ‘op een duin’ of laag wonen ‘in een duinkom’. Met deze landschappelijke vertrekpunten is de Houtribhoogte uitgewerkt. De verkaveling van het binnendijks gelegen gebied in het ‘duingebied’ is vormgegeven als een losse structuur. Voor het dijk- en rietwonen wordt uitgegaan van strakkere opzet. De woningdichtheden in de randen van het gebied (langs de dijk en in de wal) zijn licht opgevoerd ten gunste van het duinwonen en het rietwonen. Alle woningen, met uitzondering van de woningen in de wal, zijn vrijstaand. De walwoningen hebben een eenzijdige oriëntatie richting het landschap, afgekeerd van het stedelijke landschap met haar infrastructuur,
Maar liefst driekwart van het plangebied wordt gevormd door het landschap van de collectieve buitenruimte. De enclave kent hoger gelegen reliëfrijke delen en lager gelegen, meer drassige delen. De hoger gelegen delen binnen het duinwonen (rondom de ontsluitingswegen) worden aangezet met hoger opgaande beplanting en bomen. Naar de duinkommen toe wordt de beplanting lager en krijgt een meer struweelachtig karakter.

Locatie: LELYSTAD, NEDERLAND
Opdrachtgever:
Zuiderzee Vastgoed 
Partners: 
Klunder Architecten
Datum:
2001-2010
Categorie: stedenbouw, landschapsarchitectuur