HRO MUSEUMPARK- ROTTERDAM

De vestiging Hogeschool Rotterdam Museumpark bestaat uit een samenstelling van bestaande bouw, nieuwbouw en uitbreiding met het voormalig Unileverkantoor. De opgave voor de buitenruimte bestaat uit het samenbrengen van het geheel aan gebouwen uit de bouwperioden voor de gebruikers van beide ruimten: het voorplein en de patio.

Voorplein: de vijver op het voorplein is onderdeel van de jong monumentenstatus van de bebouwing. In combinatie met de nieuwbouw aan de noordzijde van het plein en de entree van het metrostation, is gezocht naar een nieuwe balans tussen verkeersruimte en verblijfsruimte. De routes voor fietsers en logistiek zijn omgeleid om ruimte te maken voor een nieuw verblijfsgebied. De centrale vijver is de verbindende verblijfsruimte door de inventieve manier waarop een zitrand om het jongmonument heen is gevouwen. Bestaande bomen zijn voor de nieuwbouw verwijderd en hebben binnen de scope van het voorplein een nieuwe plek gekregen.

Patio: met één overkoepelend ruimteconcept verbindt de patio de verschillende bouwstijlen en vloerpeilen aan elkaar. Het geheel aan doorgaande groenstructuren en plantvakken, podia en trappenpartijen, een lange gebogen bank van dertig meter en een groenconstructie van 50 meter maken deze binnenruimte één van de drukst gebruikte buitenruimten van Rotterdam.

Locatie: ROTTERDAM, NEDERLAND
Opdrachtgever: Bestuur & Facilitaire dienst HRO
Datum: 2016-2018
Categorie: landschapsarchitectuur, openbare ruimte