NOORDERSTRAND NESSELANDE – ROTTERDAM

Nesselande is een van de grotere stadsuitbreidingen van Rotterdam en bevindt zich naast de Zevenhuizerplas. Het centrum van dit nieuwe stadsdeel met bijna 5.000 woningen ligt aan de boulevard van het meer. Het beschikt over 800 meter strand uitstrekkend van jachthaven tot open gebied. In het noordelijke deel is de overgang van stadsboulevard en open water, een populaire plek voor surfers. De combinatie van elementen maakt de locatie tot een unieke plek voor een speciaal woonconcept. Deze behelst: het ruige omarmd, op de kruising van recreatie-, water- en natuurlandschap.

Op het Noorderstrand wijkt de boulevard langs het strand af van zijn rechte lijn en eindigt in de jachthaven. Een openbaar plein met een sculpturaal gebouw, dat dit punt van Nesselande symboliseert. Op de schiereilanden en langs de promenade ontstaan verschillende ruimtelijke concepten in een niet-rationeel verkavelingsplan. Hierbij varieert de relatie tussen de woningen, het landschap en het water steeds. Elke woning krijgt zijn eigen plek in de waterrijke woonomgeving. Het plan staat haaks op de rationele verkaveling van de rest van Nesselande, maar behoudt opvallend de wilde geest van het surfersparadijs.

Stijlgroep is verantwoordelijk voor het concept, landschap, stedenbouw en voorlopig ontwerp van de architectuur.

Locatie: Rotterdam, Nederland
Opdrachtgever: Syntrus Achmea
Datum: 2013
Categorie: Strategie, Stedenbouw, Landschapsarchitectuur