BARRY FARM – WASHINGTON, VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

Als partner van Go Dutch Consortium is Stijlgroep uitgenodigd om deel te nemen aan een aanbesteding van de huisvestingscommissie om een duurzame gemeenschap te creëren, via sociaal-culturele, economische en fysieke oplossingen.

In nauwe samenwerking met een locale partner maakte GoDutch een ontwerp voor ongeveer 1200 woningen en verschillende voorzieningen zoals winkels, een gemeenschapscentrum en voorzieningen voor werk aan huis. Dit voorstel was de onbetwiste favoriet van de bewoners van dit sociale woongebied; kleine wooncomplexen in hoge dichtheid met goede openbare. De monumentale bomen, van sterk historische waarde voor de inwoners, werden geïntegreerd in de nieuwe leefomgeving.

Locatie: Washington, Verenigde Staten van Amerika
Opdrachtgever: Community Builders
Partners: Go Dutch Consortium
Datum: 2012 - 2013
Categorie: Strategie, Stedenbouw, Landschapsarchitectuur