BALKON AAN DE MAAS – MAASSLUIS

Maassluis dankt haar geschiedenis aan de ligging nabij de rivier de Maas, veilig verborgen achter een hoge zeedijk. Nooit eerder was de relatie tussen stad en rivier visueel en fysiek verbonden, tot aan het eind van de vorige eeuw. Met een kilometerlange stedelijke ontwikkeling op nieuw opgespoten land, wil de gemeente de verbinding maken met de waterweg. Daarmee is de historie van het buitendijks in één klap verdwenen. Daarom zoekt de gemeente voor 1.000 woningen aan de rivier een nieuwe identiteit om aan te wonen.

Stijlgroep is in eerste instantie verantwoordelijk voor de openbare ruimte die volgt op de gefaseerde ontwikkeling van gemengd gebruik huisvesting blokken, van iconische appartementsgebouwen, statige huizen langs de ontsluitingslaan en kleinschalige rijhuizen in de groene wiggen. Een openbare ruimte, die een nieuwe identiteit geeft aan een wijk met op het water gerichte woonstraten, groene autovrije speelhoven en een dragende boulevard.

De gehele openbare ruimte is doorspekt met een scala aan historische havensymboliek. De ingang van de wijk is gemarkeerd met grote meerpalen. Het lage licht en de hoge licht zijn monumenten in het woongebied die refereren naar oorspronkelijke aanwezigheid van de vuurtoren. Kunst in de bestrating herinneren de voorbijgangers aan de maritieme historie. En langs de boulevard steken verblijfsruimten als scheepsboegen in het talud richting water.

Tijdens de crisis stagneert de ontwikkeling van het Balkon en verandert de vraag van de markt substantieel. Samen met de opdrachtgever herziet Stijlgroep de ontwikkelingsvisie en ontwerpt een flexibel stedenbouwkundig plan, waarbij de verdeling hoogbouw / laagbouw langs het water opnieuw wordt bepaald. In een nieuwe compositie worden de werelden van hoge appartemententorens en gesloten bouwblokken met grondgebonden woningen opnieuw gedefinieerd, waarbij de maat en schaal van straten en hoven naar een aangenamer leefomgeving veranderen. De relatie tussen woningen en openbare ruimte wordt intiemer. De wijk nestelt zich aan de rivier.

Locatie: Maassluis, Nederland
Opdrachtgever: BPD
In samenwerking met: Woningcorporatie Maas Delta
Periode: 2006 - 2017
Categorie: Visie, Stedenbouw, Landschapsarchitectuur, Openbare ruimte