HERONTWIKKELING DE BINCKHORST – DEN HAAG

Nederlanders zijn bekend om hun sterke en beschermende wetgeving met betrekking tot ruimtelijke ordening en milieuproblemen. Deze goede kwaliteit heeft ook neveneffecten: mensen raken soms verloren in het labyrint van wetten en kantoren waar ze door moeten gaan; en soms staat de strikte regeling in de weg van de mogelijkheid om beter te veranderen. Daarom introduceert de Nederlandse regering een proces waarin veel afdelingen en specialisten een nieuwe en meer adequate milieuwet zoeken. Deze wet vervangt de enorme groei van vroegere wetten en afdelingen in een “nieuwe” wet.

De implementatie van de nieuwe wet wordt getest op een reeks proefprojecten, waarbij regelgeving en verandering complex zijn. Het industriële district Binckhorst, op een steenworp afstand van het centrum van Den Haag, kent al deze complexe problemen van milieubeperkingen die een transformatie moeilijk maken voor gemengd gebruik en high end leefomgevingen. Initiatieven zoals de Caballerofabriek, waar in een voormalige tabakfabriek nu ruimte wordt geboden aan innovatie en creatieve werkgelegenheid en culturele ondernemersgeest. Dit biedt een belangrijke eerste stap in de opening van het bedrijventerrein voor een nieuwe doelgroep, maar de milieurandvoorwaarden van de omgeving bieden in de huidige wetgeving onvoldoende ruimte voor meer stedelijke functies waaronder diverse vormen van binnenstedelijk wonen voor in totaal 5.000 woningen.

Stijlgroep is onderdeel van de creatieve denktank zowel de bestaande doelen als de toekomstige ontwikkelingen mogelijk te maken met een sociale, fysieke, ruimtelijke en economische strategie; en deze te borgen in een flexibele, faciliterende en toegankelijke wetgeving voor ruimtelijke ordening. Voor zowel de overheden als de initiatiefnemers.

Locatie: Den Haag, Nederland
Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Periode: 2016
Categorie: Visie, Stedenbouw