DECENTRALE WATERZUIVERING – ROTTERDAM

Technisch is het mogelijk afvalwater te zuiveren met plantenkassen. Deze boodschap werd door de opstellers van Kansenkaart Feijenoord opgepikt in een documentaire van de VPRO (Stijlgroep – RAAM).Met de gedachte dat dit waterzuiverings-principe een toegevoegde waarde zou kunnen hebben in de herstructurering van de wijk Feijenoord (bovendien buitendijks gelegen) zijn Stijlgroep en Buro RAAM aan de slag gegaan en hebben partners gezocht die aan wilden haken bij dit innovatieve idee; een water zuiverende plantenkas als brandpunt in een dichtbevolkte woonwijk in Rotterdam Zuid.

Dit werden uiteindelijk de Gemeente Rotterdam zelf (Stadsontwikkeling, afdeling riolering/waterbeheer), het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden, het Waterschap Hollandse Delta en het Dutch Multinationals Innovation Quarter, gesteund door de Unilever en Hunter Douglas, lokale basisscholen en de woningcorporatie.

Thans gaan we met fase 2 aanvangen, de voorbereidingen voor de realisatie. Kosten en baten zijn in beeld gebracht en de eerste verkennende schetsen werden gemaakt: in het Nassauhavenpark en in de Persoonshaven (nabij kantoor Stijlgroep).

We zien de kas als meer dan een zuiveringskas. Ze zal dienst gaan doen als sociaal brandpunt, een plek van ontmoeting, horeca, steunpunt onderwijs (basis- en technisch), werkervaringsplek en aanjager van stadslandbouw.

Locatie: Rotterdam, Nederland
Partners: Buro RAAM
Datum: 2018
Categorie: Landschapsarchitectuur, Stedenbouw, Openbare ruimte