ASIELZOEKERSCENTRUM – GRAVE

Ter huisvesting van asielzoekers, transformeert het COA een deel van een voormalig militair terrein in Grave, nabij de stad Nijmegen. In onze visie gebruiken we het strenge raster van de naburige kazernes voor de ruimtelijke inpassing van de accommodaties voor de asielzoekers. Op het terrein, voorheen gebruikt voor aanvalstrainingen van het leger, bevinden zich tussen de gebouwen verschillende ontmoetingsplekken, sportvelden en een plein omringd met voorzieningen. Om de 600 asielzoekers te kunnen recupereren, biedt het plan verschillende mogelijkheden voor interactie. Waar de groene randen rond de kleine pleinen voor de gebouwen zorgen voor veiligheid en het gevoel van bescherming, is het faciliteitenplein ontworpen als de verbonden schakel waar de interactie tussen de samenleving en de beveiligde wereld van het asielzoekerscentrum plaatsvindt.

Locatie: Grave, Nederland
Opdrachtgever: COA
Partners: Groosman
Datum: 2014 - 2016
Categorie: Strategie, Stedenbouw, Landschapsarchitectuur, Openbare ruimte