CENTRUMPLAN SUYDERSEE – DRONTEN

In het kader van de vernieuwing van het centrumgebied van Dronten is een ontwerp opgesteld voor de winkelstraten en hoven. Tevens is het Redeplein getransformeerd van een parkeerplein tot een verblijfsplein met ruimte voor grootse evenementen. Binnen krap een jaar tijd is het proces doorlopen vanaf de fase definitieve beeldkwaliteit/opstellen Programma van Eisen inrichting buitenruimte tot en met het Definitief ontwerp voor het hele centrum van Dronten. Een van de grotere uitdagingen was het aaneensmeden van oud en nieuw en het inrichten van het kernwinkelgebied en het Redeplein.
Dit plein wordt beschouwd als de huiskamer van Dronten. Tussen het gemeentehuis en het theater De Meerpaal is de ‘overdrachtelijke loper’ uitgerold. Door middel van bijzondere verlichting langs het plein en in het winkelgebied is de kern van Dronten, ook in de avonduren, weer als één geheel leesbaar.

In de directe omgeving van het centrum is, vanwege de grote automobiliteit van de bewoners van Flevoland, voorzien in 1400 parkeerplaatsen. Deze zijn verdeeld over een drietal grotere parkeerterreinen en uitgevoerd in waterpasserende bestrating. Als slotstuk in de stedenbouwkundige herontwikkeling van het centrum is voorzien in een versterking van de woonfunctie in het tussenliggende gebied, ingeklemd tussen het winkelgebied en het park. Gesitueerd in een golvend landschap zijn er een 7-tal appartementenblokken opgenomen met parkeerruimtes verzonken onder de appartementen.
Oplevering van de openbare ruimte vond plaats in 2016.

Werkzaamheden voor het gehele centrumgebied bestonden achtereenvolgens uit:
• structuurvisie kernwinkelgebied
• ontwerp openbare ruimte (voor DO)
• technische uitvoering (TO) inclusief bestek en uitvoeringstekeningen
• stedenbouwkundig ontwerp woongebied tussen Dukdalf en Dettelling
• openbare ruimte ontwerp (VO en DO)

Locatie: Dronten, Nederland
Opdrachtgever: Foruminvest / Gemeente Dronten
Datum: 2004 – 2016
Categorie: Landschapsarchitectuur, Openbare ruimte