Openbare ruimte

CENTRUMPLAN SUYDERSEE – DRONTEN

In het kader van de vernieuwing van het centrumgebied van Dronten is een ontwerp opgesteld voor de winkelstraten en –hoven en is het Redeplein getransformeerd van een parkeerplein tot een verblijfsplein met ruimte voor grootste evenementen.

In krap een jaar tijd is het proces doorlopen vanaf de fase ‘definitieve beeldkwaliteit / opstellen Programma van Eisen inrichting buitenruimte’ tot en met het Definitief Ontwerp voor het gehele centrum van Dronten. Een van de grotere uitdagingen was gelegen in het aaneensmeden van oud en nieuw en het inrichten van het kernwinkelgebied en het Redeplein.

Het Redeplein wordt beschouwd als de ‘huiskamer’ van Dronten en tussen het gemeentehuis en de Meerpaal (theater) is de ‘overdrachtelijke’ loper uitgerold. Door middel van bijzondere verlichting langs het plein en ook in het winkelgebied zelf is de kern van Dronten, ook in de avonduren, weer als één geheel leesbaar. In de directe omgeving van het centrum is, vanwege de grote automobiliteit van de bewoners van Flevoland, voorzien in 1400 parkeerplaatsen, verdeeld over een drietal grotere parkeerterreinen.

Locatie: Dronten, Nederland
Opdrachtgever: Foruminvest / Gemeente Dronten
Datum: 2004 – 2006
Categorie: Landschapsarchitectuur, Openbare ruimte