Landschapsarchitectuur

‘T ZWIN NATUURPARK – WEST-VLAANDEREN, BELGIË

Het Zwin is een natuurgebied aan de Noordzeekust, aan de Belgisch-Nederlandse grens. Het bestaat uit het entreegebied van een voormalige getijdeninham die in de Middeleeuwen de Noordzee met de havens van Sluis en Brugge landinwaarts verbond. De Zwin-inham werd oorspronkelijk gevormd door een storm die in de 12e eeuw door de Vlaamse kust brak, waardoor een getijgeul ontstond die ongeveer 15 km landinwaarts reikte en ook via een ander kanaal werd verbonden met de monding van de Schelde, verder naar het noordoosten. De nieuwe waterweg bood toegang tot de zee tot de Brugse binnenstad, die vervolgens uitgroeide tot een van de belangrijkste middeleeuwse havensteden van Europa. Het huidige natuurreservaat werd gesticht in 1952 en staat bekend om zijn grote verscheidenheid aan zoutwerende flora en zeevogels. Stijlgroep deed een voorstel voor de transformatie van het natuurpark naar een dagelijks veranderende natuurbelevenis, inclusief een bezoekerscentrum voor alle seizoenen, een observatiepost, etc. Als weerspiegeling van de merkpropositie van verandering hebben we van deze toeristische attractie een evoluerende en transformerende natuurbelevenis gemaakt.

Locatie: West-Vlaanderen, Belgium
Opdrachtgever: West-Vlaanderen
Partners: KCAP
Datum: 2010 - 2011
Categorie: Strategie, Landschapsarchitectuur