FIETSBRUG – SCHIEDAM

De poldervaart vormt een belangrijke ecologische verbinding tussen Schiedam en de polders van Midden Delfland. De gemeente Schiedam wil deze bijzondere verbinding begeleiden met een recreatieve fietsroute. Daar waar de route de poldervaart oversteekt wordt de poldervaart overkluist door het spoor Delft-Rotterdam. Het tracé van de brug krijgt hierdoor een zeer bijzonder verloop.
De wens om de doorvaart voor pleziervaartuigen in tact te houden maar ook het contact met het water direct te leggen heeft daarnaast ook geleid tot een variatie in hoogtes van het brugdek.
De hoekverdraaiingen in de brug worden versterkt door de staalconstructie en de overspanningsrichting van de daartussen gelegen houten delen en vormen daarmee tevens aanleiding tot het opnemen van bijzondere uitkijkpunten.

Locatie: Schiedam, Nederland
Opdrachtgever: Gemeente Schiedam
Datum: 1999 - 2000
Category: $pecial, Landscape Architecture