AS DUAS MONTANHAS – RIO DE JANEIRO, BRAZILIË

Erosie en overstroming is een ernstig neveneffect van de behoefte van Brazilië aan stedelijke groei. In Rio de Janeiro heeft dit effect, veroorzaakt door de enorme uitbreiding van de stad, dramatische gevolgen voor woningpercelen, landschap, infrastructuur en de mensen. Toen Stijlgroep werd gevraagd om deze bijdrage te leveren, was het hele doel achter het ontwerp om het bestaande landschap op te nemen en de stad uit te breiden met een duurzame hospitality zone tijdens de Olympische Spelen, en een mixed-use gebied lang nadat de medailles verdeeld waren tussen de winnende atleten. Door ruimte te creëren voor zowel occupatie als landschap, werden toekomstige aardverschuivingen voorkomen en werd waterberging een natuurlijk ingrediënt en ruimtelijke kwaliteit binnen het plan.

Locatie: Rio de Janeiro, Brazilië
Opdrachtgever: Vital Estate
Datum: 2013 – 2015
Categorie: Strategie, Stedenbouw, Landschapsarchitectuur