MAASVLAKTE II – ROTTERDAM

De Maasvlakte II is het grootste nationale civieltechnische project sinds de Deltawerken. Ongeveer 2.000 hectare land is teruggewonnen op de zee, beschermd achter een dijk met een lengte van 5 kilometer. De Maasvlakte is van groot belang voor de (nationale) economie, maar het effect van een dergelijk project langs de kust op de natuur op zee en land en het toerisme is evident. Als onderdeel van de afspraken tussen de nationale regering, de natuur- en milieu organisaties en de Rotterdamse Haven wordt de realisatie van ecologisch en recreatief landschap als compensatie meegenomen in de ontwikkeling van de uitbreiding van het havengebied. Compensatie voor zowel natuur als mens.

Stijlgroep is verantwoordelijk voor het ontwerp en de technische uitwerking van de toegangen tot het nieuwe duinlandschap. Ruim opgezette en bijzonder vormgegeven parkeerterreinen zijn verdeeld langs het dijklichaam. Ook de trappen over de duinen en de kleurrijke herkenningspunten langs de dijk om oriƫntatie en herkenning in het weidse kustlandschap te behouden, zijn van de hand van Stijlgroep. De betonnen trap is een kunstwerk van Jan Konings.

Locatie: Rotterdam, Nederland
Opdrachtgever: Port of Rotterdam
Periode: 2009 - 2012
Categorie: $pecial, Landschapsarchitectuur, Openbare ruimte