DELTA PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS – POORTUGAAL

Al meer dan dertig jaar begeleidt Stijlgroep het transformatieproces van een afgezonderde instelling naar een innovatieve en open faciliteit, in contact met hun omgeving en samenleving. Het landschap is ingericht als een helende en gezonde omgeving, voor zowel patiënten als personeel. De transformatie van het immense complex met verschillende groepen patiënten, vereist een bedachtzame en zorgvuldige strategie, zodat verandering in gebruik en verblijf de kwetsbare patiëntengroepen niet negatief beïnvloedt.

In de eerste twee fases werd de landschappelijke opzet van het complex omgevormd om het gebied te verbinden met het omringende landschap van rivier en polders. De identiteit van lanen en velden werd opnieuw gedefinieerd om een open structuur te creëren die past bij de veranderde kijk op psychiatrische zorg. Een vriendelijkere en vrije benadering zorgt voor integratie van geestelijke gezondheidszorg in de samenleving in plaats van ze te scheiden.

In 2016 werd de derde fase van transformatie gestart, waarbij de samenleving wordt uitgenodigd om op het terrein terug te komen in een combinatie van kleine huisvestingsprojecten. Deze bevinden zich in gebieden die niet langer in gebruik zijn door het ziekenhuis. Deze transformatie en lange samenwerking werd gehonoreerd door een bezoek van de voormalige koningin. Ook bleek het duurzame samenwerkingsverband tussen Stijlgroep en Delta en vruchtbare samenwerking te zijn:

In mei 2000 ontving Delta de Pyramide Landschapsarchitectuur (rijksprijs voor excellent opdrachtgeverschap).

Locatie: Poortugaal, The Netherlands
Opdrachtgever: Delta / Antes
Datum: 1996 - 2017
Categorie: Strategie, Stedenbouw, Landschapsarchitectuur, Openbare ruimte, Architectuur