PILOT SUSTAINABLE GREENPORT BOSKOOP – BOSKOOP

Greenport Boskoop is van oudsher het meest bekende boomteeltcluster ter wereld en omvat tuinbouwbedrijven, leveranciers en kennis- en onderzoeksinstellingen. Het is een van de zes groene havens in Nederland en is verantwoordelijk voor 30% van de totale omzet aan sierteeltproductie. De tuinbouwsector in Boskoop is een toonaangevend innovatief in productietechnologie. Sinds oudsher zijn deze innovaties voornamelijk bedrijfsspecifiek en blijft de kennis binnen het bedrijf. Nu wordt het steeds belangrijker om samen te werken, bijvoorbeeld door kosten te delen, de duurzaamheid in de sector als geheel te verbeteren en de kracht van de hele regio te versterken. Er is een impuls nodig om het delen van kennis aan te moedigen.

Stijlgroep nam deel aan het proces met gemeenten, provincies en regionale waterschappen om een strategie te ontwikkelen die samenwerking tussen de eigenaren mogelijk maakt. Een zogenaamd 'grondbank'-systeem, waarbij land uitgewisseld kan worden, moet de noodzakelijke schaalvergroting mogelijk maken. De behoefte aan water en ecologie wordt via een zelfde systeem uitgewisseld en verandert financiële onmogelijkheid in economische waarde en winst. Het grootste obstakel tot dan toe, het implementeren van ecologisch groen en waterbeheer, werd omgezet in de collectieve kracht en identiteit in het hart van Greenport.

Locatie: Boskoop
Opdrachtgever: Gemeente Boskoop
Datum: 2013 - 2015
Categorie: Strategie, Stedenbouw, Landschapsarchitectuur