24/7 – DEN-HAAG

Met Mahler Vastgoed Ontwikkeling (MVO) en Groosman presenteerden we in 2013 onze visie op de herontwikkeling van de Karwei-locatie in Den Haag.

Op de grens tussen Transvaal en de Schilderswijk ontstond het concept 24/7 als krachtige impuls voor de twee wijken en tevens ook de verbinding tussen Park Transvaal en de Haagse markt. Als brandpunt voorziet het complex in een ‘stapeling’ van nieuwe functies die complementair zijn voor de omgeving.

De functies van 24/7 The Hague: fashion, food, vermaak, feesten, congressen, health etc.. Dit project zal naast de buurt ook een breder publiek aanspreken. Het internationale karakter zal een verrijking zijn voor Transvaal en de Schilderswijk.

Als onderdeel van de lijn 11 zone is de ontwikkellocatie één van de parels die het Station HS met de locatie verbindt, het Park Transvaal, de Haagse Markt en Park de Verademing en met eindpunt Scheveningen. De betekenis van lijn 11 is van levensbelang: de toekomstige rol van het 24/7 The Hague is in dit verband van een bijzondere waarde. De ontwikkeling is een enorme impuls voor dit stadsdeel door de enorme ambitie. Een dergelijk project vraagt om een gebouw van internationale allure. Dit aspect vormt tevens de schakel tot de wijk, die zich kenmerkt door een samensmelting van culturen en nationaliteiten.

Het Park Transvaal sluit naadloos aan op het traploos oplopende dakpark van 24/7 en er is aansluiting met ov, wandel-, fietsroutes en aanrijroutes.

De ontwikkeling is klimaatneutraal, voegt kwaliteit en waarde toe aan de buurt en is toekomstbestendig. Een plek waar alle culturen samenkomen en zich thuis voelen.

Locatie: DEN HAAG, NEDERLAND
Opdrachtgever: Den Haag
Datum: 2013
Categorie: stedenbouw, architectuur, landschapsarchitectuur, visie, openbare ruimte