VLIETVOORDE – LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Vlietvoorde: van glastuinbouw naar duurzame gemeenschap in balans met het landschap.

De gezamenlijke inzending van Schouten Bouw en BPD voor de meest verantwoorde en sociale vorm van wonen te gast in het landschap, is gehonoreerd met de eerste prijs door de gemeente Leidschendam Voorburg. In zowel de conceptronde als de uitwerkingsronde van de openbare aanbesteding scoorde het ruimtelijk plan voor de verschillende deelgebieden het hoogst op het gebied van duurzaamheid, ambitie en ruimtelijke kwaliteit.

Het winnend plan onderscheidt zich door twee heldere uitspraken voor wat betreft de toekomstige gebiedsontwikkeling:
• stop de pompen: door de onderbemaling te stoppen komt het landschap weer onder invloed van het waterpeil tussen duinlandschap en veenweidegebied. Dit vormt de basis voor de ontwikkeling van een gevarieerd landschap waar diverse vormen van natuur, recreatie en de identiteiten van de verschillende woonvelden in evenwicht zijn met elkaar in een enerzijds lommerrijke, anderzijds waterrijke omgeving.
• creëer een duurzaam hechte gemeenschap: het wonen is te gast in het landschap, in balans met de natuur en de recreatie. De verschillende vormen van wonen zijn gericht op een sterke sociale cohesie, een hechte gemeenschapsvorming en een grote mate van bewustwording, zelfvoorzienend- en zelfredzaamheid, waarbij binnen de vrijheid van wonen ruimte is voor het collectief en de zorg binnen de samenleving.

Het ontwerperscollectief, bestaand uit Stijlgroep landscape and urban design, SeARCH en Architectuur Maken, zal met de ontwikkelende partijen, de gemeente en lokale zorginstellingen de komende jaren werken aan de realisatie van de gastvrije landschapsidentiteiten Bos, Kreek en Waterplas als duurzame leefomgeving van de bewoners en bezoekers van Vlietvoorde. Centraal in het gebied wordt het ooit zo markante landgoed uit de 17e eeuw op 21e eeuwse wijze opnieuw vormgegeven als collectieve identiteitsdrager en forum voor duurzame voorzieningen en sociale activiteiten.

Vlietvoorde, waar het landschap leidend is en de mens centraal staat in een collectieve vrijheid van wonen in haar meest uitgesproken èn ingetogen vorm.

Locatie: Leidschendam-Voorburg, Nederland
Opdrachtgever: Gemeente Leidschendam-Voorburg
Partners: Schouten Bouw, BPD, SeARCH, Architectuur Maken
Datum: 2018
Categorie: Landschapsarchitectuur, Stedenbouw, Openbare ruimte, Architectuur