SCHIEVESTE – SCHIEDAM

Schieveste is één van de best bereikbare zakelijke locaties van Nederland, gelegen tussen snelweg en spoorweg, vijf minuten van Rotterdam-Den Haag en veertig minuten van Schiphol International Airport. Het stedenbouwkundig plan voorziet in een hoogstedelijk gemengd programma van kantoren, woningbouw, schoolvoorzieningen, een urban entertainment centrum (totaal 400.000 m2 BVO) en een park & ride (1800 parkeerplaatsen). Schieveste is gelegen op het grondgebied van zowel Rotterdam als Schiedam. Een bijzondere uitdaging ligt met name in de omgang met geluid, luchtkwaliteit en water.

Stijlgroep heeft de supervisie ter hand genomen en daarna opdracht gekregen voor het ontwerp van de openbare inrichting van fase 2. Dit gebied ligt direct achter Schiedam Centraal Station en biedt plaats voor 100.000 m2 BVO waaronder een schoolvoorziening en kantoren, het stationsplein, de boulevard, het plein tussen de scholen en de openbare ruimte.

Het ontwerp heeft een robuuste uitstraling en is krachtig van aard. Er is gekozen voor stevige materialen om deze uitstraling te ondersteunen. Het leidmotief is het creëren van een verblijfsgebied waarin de auto te gast is. Het uitgangspunt van de gemeente was om water als essentieel belevingselement mee te nemen in de openbare inrichting. Stijlgroep heeft ervoor gekozen om water steeds op een andere manier te laten terugkomen: in een ‘scheur’ in de verharding van de boulevard als verbindend element tussen de pleinen, in een water bassin op het stationsplein en in fonteinen op het scholenplein.

Locatie: Schiedam
Opdrachtgever: Gemeente Schiedam i.s.m. Burgfonds
Datum: 2008 - 2010
Categorie: Landschapsarchitectuur, Openbare ruimte