Openbare ruimte

TOUWBAAN – VLAARDINGEN

Het Lijnbaankwartier in Vlaardingen ligt tussen het oude historisch centrum en de Maas. Tussen haven en stad ontstaat in deze omgeving het actief centrum van maritieme ambachten waaronder touwdraaiers voor de scheepvaart. Dit gebeurt eerst in de open lucht, maar naarmate de scheepvaartindustrie floreert, worden de schepen groter, de touwen langer en geschiedt het werk beschut onder een langgerekte dakconstructie. Met de globalisering en groei van de schepen migreert de scheepvaart naar landen met goedkopere arbeidskracht. Daarmee gaat ook het Lijndraaierkwartier ten onder. Na WOII worden delen van het historisch weefsel gesloopt om plaats te maken voor goedkope woningbouw. De touwbaan met haar houten constructie blijft ongebruikt achter en raakt in verval. Pogingen in de jaren 80 om de touwbaan te herstellen, schaden de constructie alleen maar verder door een groot gebrek aan historische kennis en inzicht. Tot in de 21e eeuw blijft het historisch element als een vergeten element achter in het stedelijke gebied rond de kern van Vlaardingen, tot het de status van nationaal monument verkrijgt. Historici en renovatie-architecten buigen zich over de vraag hoe te komen tot een strategie voor het herstel van het vervallen monument. Echter: niet alleen het monument, maar de hele omgeving van de Touwbaan is geïnfecteerd met foutieve ingrepen en maakt niet langer deel uit van de actieve weefsel van de stad. Stijlgroep wordt toegevoegd aan het team van specialisten om samen met de gemeente en de betrokken - maar kritische - bewoners te werken aan een stedelijke transformatie met het openbaar gebied als katalysator. Door de omgeving van de Touwbaan weer actief onderdeel te maken van het publieke weefsel van openbare ruimte van de stad, genereert de herwaardering van plek en historie een omgeving waar zowel het monument weer betekenis krijgt op de route van station naar historisch centrum, omarmt wordt door haar omwonenden en de herontwikkeling van de omgeving van de Touwbaan tot aantrekkelijk binnenstedelijk woonmilieu weer mogelijk wordt.

Locatie: Vlaardingen, Nederland
Opdrachtgever: Gemeente Vlaardingen
Periode: 2011 - 2013
Categorie: Visie, Landschapsarchitectuur, Openbare ruimte