TOUWBAAN – VLAARDINGEN

Het Lijnbaankwartier in Vlaardingen ligt tussen het oude historisch centrum en de Maas. In deze omgeving ontstaat het actief centrum van maritieme ambachten, waaronder touwdraaiers voor de scheepvaart. Het werk gebeurt eerst in de open lucht. Naarmate de scheepvaartindustrie floreert, worden de schepen groter, de touwen langer en geschiedt het werk beschut onder een langgerekte dakconstructie. Met de globalisering en groei van de schepen migreert de scheepvaart naar landen met goedkopere arbeidskracht. Hierdoor gaat ook het Lijndraaierkwartier ten onder.

Na WOII worden delen van het historisch weefsel gesloopt voor goedkope woningbouw. De Touwbaan met houten constructie blijft achter en raakt in verval. Pogingen in de jaren 80 om de touwbaan te herstellen, schaden de constructie verder door een groot gebrek aan historische kennis en inzicht. Tot in de 21e eeuw blijft het als een vergeten element achter in het stedelijke gebied rond de kern van Vlaardingen. Uiteindelijk krijgt het de status van nationaal monument.

Historici en renovatie-architecten buigen zich over de vraag hoe te komen tot een strategie voor het herstel van het vervallen monument. Niet alleen het monument, maar de hele omgeving van de Touwbaan is geïnfecteerd met foutieve ingrepen. Het gebied maakt niet langer deel uit van de actieve weefsel van de stad.

Stijlgroep wordt toegevoegd aan het team van specialisten om met de gemeente en de betrokken - maar kritische - bewoners te werken aan een stedelijke transformatie met het openbaar gebied als katalysator. De omgeving van de Touwbaan wordt actief onderdeel gemaakt van het publieke weefsel van openbare ruimte van de stad. Zodoende genereert de herwaardering van plek en historie een omgeving. Daarmee krijgt het monument krijgt opnieuw betekenis op de route van station naar historisch centrum en wordt weer omarmt door omwonenden. Ook wordt de herontwikkeling van de omgeving van de Touwbaan tot aantrekkelijk binnenstedelijk woonmilieu weer mogelijk.

Locatie: Vlaardingen, Nederland
Opdrachtgever: Gemeente Vlaardingen
Periode: 2011 - 2013
Categorie: Visie, Landschapsarchitectuur, Openbare ruimte