HAGEVELD – HEEMSTEDE

Het voormalig bisschoppelijk seminarie Hageveld is gelegen op een prachtig besloten landgoed van zo’n 14 hectare groot, aan de zuidelijke oostkant van Heemstede. In 1923 werd het nieuwe gebouw als kleinseminarie van het bisdom Haarlem in gebruik genomen. Tot diep in de jaren zeventig leerden, aten en sliepen hier jongens in de leeftijd van 12 tot 20 jaar.

Vandaag de dag kiezen niet veel mensen meer voor het priesterambt. Daarom besloot het bisdom om Hageveld te verkopen. Voor het voorhuis van Hageveld werd een nieuwe bestemming gevonden.

Hier heeft Synchroon 52 luxe woningen en appartementen gerealiseerd. Het ontwerp bestaat uit verschillende woningtypen: appartementen, maisonnettes, grondgebonden woningen en prachtige lofts onder hoge houten zolders. Tegelijkertijd wil het College Hageveld uitbreiden aan de achterzijde van het landgoed. In samenwerking de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en gemeente Heemstede is alles op alles gezet om de grandeur van Hageveld voor de toekomst te behouden.

De hoofdstructuur van het terrein bestaat uit een drietal concentrische schillen, die elk hun eigen kwaliteit kennen. De kern wordt gevormd door het hoofdgebouw, met het weelderig landgoed. Daaromheen liggen in twee lagen de identiteiten van het landschapspark. Met de implementatie van het masterplan is de groenstructuur en het watersysteem van het landgoed Hageveld hersteld en verbeterd. De groene kwaliteit van het in verval geraakte landschap is herdefinieerd en versterkt tot een weldadige omgeving voor het hoofdgebouw. Daarnaast is de padenstructuur met doorzichten is zorgvuldig teruggebracht in de enscenering van het landschap. Verder maakt de nieuwe ondergrondse parkeergarage voor het hoofdgebouw onlosmakelijk onderdeel uit van dat landschap. Die functioneert als representatieve entree van het landgoed met een aantrekkelijke waterpartij, waarachter de toegang tot de garage is gelegen.

Locatie: Heemstede, Nederland
Opdrachtgever: Synchroon
In samenwerking met: Alle Hosper
Periode: 2002 - 2008
Categorie: Landschapsarchitectuur, Openbare ruimte