WATER EN BODEM ZIJN STUREND

De laatste tijd is er veel aandacht voor het thema water- en bodem sturend bouwen/ontwerpen. Dit is voor Stijlgroep al 40 jaar een vanzelfsprekendheid.

In onze ontwerpen van woonbuurten, getijdenparken en duinlandschappen tot binnenstadswijken en natuurinclusieve gebouwencomplexen, reikt het gebiedseigen landschap altijd de meest duurzame ontwikkelrichting aan.

Neem onze projecten in de laagveenlandschappen van West-Nederland.
Door o.a. niet integraal op te hogen blijft de CO2 in de grond en vinden lokale flora en fauna aansluiting. Ook treden er geen verzakkingen op wat enorme na-investeringen en afsterven van bomen voorkomt.

Bodem en (grond)water zijn vervolgens leidend in hoe architectuur en stedenbouw worden toegepast.

Wonen, werken en recreëren in poldergebieden die zijn teruggeven aan het krekenlandschap, ecologische hotspots door herintroductie van duinranden, parken als wetlands die dienen als waterbuffers voor de stad: Stijlgroep benoemt en benut de kansen en meerwaarden die ontstaan vanuit water en bodem in de natuurlijke ondergrond.

Écht duurzaam bouwen in de polder? Dat kan!

De getoonde projecten:
- Plan TIJ Dordrecht
- Dorpshaven Aalsmeer
- Vredenburghzone Waddinxveen
- Stadspark IJmuiden
- Houtribhoogte Lelystad
- Bloemenweide Zoeterwoude
- De Blinkert - Capelle a/d IJssel
- Steinse Groen Gouda
- Hogeschool Rotterdam locatie Hoogbouw Museumpark
- Finest of Ockenburgh Den Haag

Locatie: Diverse locaties, Nederland
Opdrachtgever: Diverse opdrachtgevers
Datum: 1995-heden
Categorie: landschapsarchitectuur. stedenbouw, openbare ruimte, architectuur