MEEUWENOORD – BRIELLE

In opdracht van de gemeente heeft Stijlgroep een stedenbouwkundig plan opgesteld voor een bijzondere woningbouwlocatie aan de buitenrand van Brielle.
Het voormalig sportpark, gelegen aan een binnendijkse rivierarm (Brielse Meer) dient nu als recreatiegebied voor diverse vormen van land- en waterrecreatie. De voorwaarden vanuit het landschap zijn opnieuw gedefinieerd om de oude vestingstad beter te oriënteren op het water.

De benaderingswijze van Stijlgroeps structuurvisie is de gezochte synergie tussen de gronden van het aangrenzende recreatieschap en de toekomstige woonwijk. Waar beide landschappen met elkaar ontmoeten, worden deze met elkaar verweven tot één groene omgeving voor recreatie, ecologie, en wijkgroen. Zichtlijnen vanuit de omgeving worden behouden. Het ontstane landschappelijk netwerk is de basis voor een viertal buurten met elk een eigen karakter. De maat en schaal van de deze buurten sluiten naadloos aan op de bestaande buurten in Meeuwenoord. Alle buurten, bestaand en nieuw komen daarmee meer prominent in het landschap te liggen. Hierdoor zal de relatie met het Brielse Meer worden versterkt. De nieuwe entree van de wijk Meeuwenoord is buitenom naar de kop van de dijk geleid, waardoor iedereen het Brielse Meer als adres en welkom beleefd.

De verschillende buurten onderscheiden zich in de wijze waarop ze in het gebied liggen en reageren op het landschap. Aan het hoofd van de wijk ligt het ‘bastion’. Deze is als een vooruitgeschoven post, die de vestingwerken van Brielle weer op orde maakt. In het golvend duinlandschap van de ‘Brielse duinen’ dat is opgebouwd vanuit de rivierarm, liggen vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen in het collectieve groen. De bestaande buurten worden afgemaakt met de ‘Kop van het Veld’, een alzijdig georiënteerde groene ‘terp’ op het raakvlak van de verschillende groene wiggen en een tweetal samengesteld woonblokken. Deze woonblokken krijgen een gevarieerd aanbod aan woningtypen en een collectief binnenterrein, waar naast parkeren overdag ook het spelen kan plaatsvinden. Voor alle buurten geldt naast het innige contact met het omliggend landschap, dat het openbaar gebied zoveel mogelijk wordt ontzien van parkeren. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de verblijfskwaliteit en gebruiksmogelijkheden van de buurtbewoners.

Locatie: Brielle
Opdrachtgever: Gemeente Brielle
Datum: 2009 - 2010
Categorie: Strategie, Stedenbouw, Landschapsarchitectuur, Openbare ruimte