Stedenbouw

MEEUWENOORD – BRIELLE

In opdracht van de gemeente heeft Stijlgroep een stedenbouwkundig plan opgesteld voor een bijzondere woningbouwlocatie aan de buitenrand van het vestingstadje Brielle.
Op een voormalig sportpark, direct gelegen aan een binnendijkse rivierarm (Brielse Meer) die nu dient als recreatiegebied voor diverse vormen van land- en waterrecreatie, zijn de voorwaarden vanuit het landschap opnieuw gedefinieerd om de oude vestingstad van Brielle beter te oriënteren op het water. Specifiek in de benaderingswijze van de door Stijlgroep gemaakte structuurvisie is de gezochte synergie tussen de gronden van het aangrenzende recreatieschap en de toekomstige woonwijk. Waar beide landschappen met elkaar ontmoeten worden deze met elkaar verweven tot één groene omgeving die dient voor recreatie, ecologie, wijkgroen en behoud van zichtlijnen vanuit de omgeving. Het ontstane landschappelijk netwerk is de basis voor een viertal buurten die elk een eigen karakteristiek kennen. De maat en schaal van de verschillende buurten sluit naadloos aan op de bestaande buurten in Meeuwenoord. Alle buurten, bestaand en nieuw komen daarmee meer dan voorheen prominent in het landschap te liggen, waardoor de relatie met het Brielse Meer wordt versterkt. De nieuwe entree van de wijk Meeuwenoord is buitenom naar de kop van de dijk geleid, waardoor iedereen het Brielse Meer als adres en welkom beleefd.
De verschillende buurten onderscheiden zich in de wijze waarop ze in het gebied liggen en reageren op het landschap. Aan het hoofd van de wijk ligt het ‘bastion’, als vooruitgeschoven post, die de vestingwerken van Breille weer op orde maakt. In het golvend duinlandschap van de ‘Brielse duinen’ dat is opgebouwd vanuit de rivierarm, liggen vrijstaande woningen en tweeondereenkapwoningen in het collectieve groen. De bestaande buurten worden afgemaakt met de ‘Kop van het Veld’, een alzijdig georiënteerde groene ‘terp’ op het raakvlak van de verschillende groene wiggen en een tweetal samengesteld woonblokken. De woonblokken krijgen een gevarieerd aanbod aan woningtypen en een collectief binnenterrein, waar naast parkeren overdag ook het spelen kan plaatsvinden. Voor alle buurten geldt naast het innige contact met het omliggend landschap dat het openbaar gebied zoveel mogelijk wordt ontzien van parkeren en tegemoet komt aan de verblijfskwaliteit en gebruiksmogelijkheden van de buurtbewoners.

Locatie: Brielle
Opdrachtgever: Gemeente Brielle
Datum: 2009 - 2010
Categorie: Strategie, Stedenbouw, Landschapsarchitectuur, Openbare ruimte