DORPSHAVEN – AALSMEER

Bijna een derde deel van Aalsmeer bestaat uit water, via een klein waternetwerk dat zelfs tot in het hart van het voormalige vissersdorp doordringt. Tegenwoordig wordt de economie van Aalsmeer bepaald door de bloemenindustrie en de nabijheid van Schiphol en de stad Amsterdam. Om een toename van nieuwe inwoners mogelijk te maken, is het Lijnbaan-gebied, dichtbij het centrum van Aalsmeer, beschikbaar voor transformatie naar woonwijk.

Het stedenbouwkundig ontwerp is gebaseerd op de landschappelijke ondergrond en voegt zich daarom naadloos in de omgeving en sluit direct aan op een ecologische verbindingszone. Het typisch slagenlandschap is gehandhaafd. De waterpartijen uit het landschap zijn verwerkt in de stedenbouwkundige opzet en geven toegang tot de vaart die om het gebied ligt. Per slag is één type waterwoning ontworpen. Om de verschillende slagen zich daadwerkelijk van elkaar te laten onderscheiden, is gekozen voor meerdere architecten. Veel woningen in het plangebied hebben de mogelijkheid tot een aanlegsteiger en hebben toegang tot een groot waterrecreatie netwerk.

De ondergrond is nauwelijks belastbaar door ligging in het veengebied, zodat het aanwinnen van land onmogelijk is. De oplossing is gezocht in alternatieve funderingsmethoden voor de infrastructuur: de infrastructuur is op lichtgewicht ophoogmateriaal aangelegd. Daarnaast is voorzien in verkavelingstypologiën die in directe zin verbonden zijn met het water.

Locatie: Aalsmeer, Nederland
Opdrachtgever: Synchroon
Datum: 2005 – 2018
Categorie: Strategie, Stedenbouw, Landschapsarchitectuur